PERGA - PČELINJI HLEB


Cvetni prah - to još uvek nije gotova hrana za upotrebu od strane pčela. To je, zapravo, svojevrsno brašno, a "hleb" od njega pčele pripremaju u svojoj kući - košnici. Prilikom sakupljanja cvetnog praha sa biljaka, pčele ga natapaju sekretima svojih žlezda, a kad ga uskladište u saće, obogaćuju ga i medom, posle čega cvetni prah izgleda kao zamešeno testo.

Pod dejstvom biljnih kvasnih gljivica, koje se nalaze u cvetnom prahu i fermenata koje su mu pčele dodale, u cvetnom prahu nastaju biohemijski procesi koje još potpomažu unutrašnja toplota oko 35˚C i vlaga košnice. Kao rezultat fermetativnih reakcija - hidrolize belančevina i ugljenih hidrata - cvetni prah se pretvara u tzv. - pergu (pčelinji hleb).

Perga pospešuje probavu t.j. čini znatno lakšom probavu mesa, ribe, jaja, mlečnih proizvoda i svih vrsta povrća. Korišćenjem perge unosi se oko 20% manje od svog uobičajenog obroka i tako se omogućava držanje dijete za mršavljenje bez opasnosti od štetnih deficita u organizmu i uz poboljšanje zdravstvenog stanja organizma.

Vrlo je važno istaći visoku koncentraciju rutina u pergi. Sposobnost rutina da zidove kapilara čini čvršćim određuje i njegovu profilaktičko - terapijsku upotrebu.Veoma je koristan u slučajevima izlivanja krvi u mozak, srce, mrežnjaču oka, za crevni trakt i drugo, a i slučajevima hipertoničnih tegoba i oštećenja kože izazvanih zračenjem, naročito radioaktivnim supstancama i x - zracima.

Takođe često se javlja oboljenje ili uništenje crevne flore. U takvim slučajevima creva se leče dodavanjem bakterijskih kultura, ali su rezultati često bezuspešni. Dodavanjem perge naglo se u organizmu razvija nova i zdrava crevna flora i na taj način se najdirektnije doprinosi poboljšanju zdravlja.